οστρακόδερμ|ος

формы словаβ
οστρακόδερμ|ος
1. покрытый раковиной;

2. :
          οι ~οι — ракообразные#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово покрытый раковиной? — οστρακόδερμος
как с (ново)греческого переводится слово οστρακόδερμος? — покрытый раковиной


σαλικυλικόςκουρκούτηκυττάζωαντροσύνηφαλαγγάρχηςπλοήγησηεκφυλλίζωπατούσατσιφλικάςφυλακίζομαιαυτοπειθαρχίαναυτασφάλειασφυρόνφλεβαρήσιοςαποτραβιέμαιμισονεϊσμόςεγωπάθειαενεργούμενοξεφάντωμαρεβιζιονισμόςκολυμβητά
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit