ηλικία

формы словаβ
ηλικία
η 1) возраст;
          εφηβική (или νεανική) ~ — юность, пора юности, юношеский возраст;
          βρεφική ~ — младенчество, младенческий возраст;
          ανδρική ~ — возмужалость;
          νόμιμη ~ — совершеннолетие;
          ώριμος (προχωρημένη) ~ — зрелый (преклонный) возраст;
          γεροντική ~ — старческий возраст, старость;
          ~ στρατεύσεως — призывной возраст;
          νέος στήν ~ία — молодой (о человеке) ;
          οριο ~ίας — возрастной ценз;
          φτάνω σέ ~ — становиться взрослым;
          πέρασα τήν ~ αυτή... — [phrase]я уже вышел из того возраста, когда...[/phrase];
          απ' τήν παιδική ~ — или εκ παιδικής ~ίας — с детства;
          σέ ~ πενήντα ετών — в возрасте пятидесяти лет;
          τί ~ έχει; или τί ~ίας είναι; — [phrase]сколько ему лет?[/phrase];
2) воен. призывной возраст;
          καλώ υπό τά όπλα πέντε ~ίες — призвать в армию пять призывных возрастов;
3) стаж;
          εχω μεγάλη κομματική ~ — иметь большой партийный стаж;
4) метрическая запись (о рождении), дата рождения;
5) время со дня основания, сооружения, «возраст» (здания, города и т. п.);
          ~ τού Παρθενώνος — [phrase]время постройки Парфенона[/phrase];

===
          έχω τήν ~ μου — [phrase]я уже не молод[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово возраст? — ηλικία
как на (ново)греческом будет слово призывной возраст? — ηλικία
как на (ново)греческом будет слово стаж? — ηλικία
как на (ново)греческом будет слово метрическая запись? — ηλικία
как на (ново)греческом будет слово дата рождения? — ηλικία
как на (ново)греческом будет слово время со дня основания? — ηλικία
как на (ново)греческом будет слово возраст? — ηλικία
как с (ново)греческого переводится слово ηλικία? — возраст, призывной возраст, стаж, метрическая запись, дата рождения, время со дня основания, возраст


ανθρωπολογικόςσκατάδρακιάεπισταμένωςφωνιατρικήμαστέλλοςυπηνεμούμαιεξολοθρευτικόςδυσβασίακάλαμοςναρκωτικάΘεομακάριστοςεπανεκλέγωφερμάρωπολύγνωροςκόμμαδιαβουκολώκουρσεύωσαργολόγοςδροσοδάκρυκίτριον
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit