αδιαοκόρπιστ|ος

формы словаβ
αδιαοκόρπιστ|ος
1) неразбросанный, нераспылённый (о силах, войсках и т. п.);
2) неразогнанный;
3) нерастраченный#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово неразбросанный? — αδιαοκόρπιστος
как на (ново)греческом будет слово нераспылённый? — αδιαοκόρπιστος
как на (ново)греческом будет слово неразогнанный? — αδιαοκόρπιστος
как на (ново)греческом будет слово нерастраченный? — αδιαοκόρπιστος
как с (ново)греческого переводится слово αδιαοκόρπιστος? — неразбросанный, нераспылённый, неразогнанный, нерастраченный


ξακόσιαάθιχτοςαπολειτουργώπαράλληλοςξεγνοιασιάδούγααμυγδαλόπαστααποψέισοφαρίζομαιαναγκαστικόςστομαχιάζωκουκουβιάζωδημοπρατήριοεκτόνωσησούδααναίσχυντατετροφωνίατουλάχιστονκερασέωνβιβάριδρομογράφος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit