μήν

формы словаβ
μήν
II μόριο 1. 1) нет; нельзя;
          μή! — [phrase]нельзя!, не трогай, не делай![/phrase];
          μή μή — [phrase]нет, нет![/phrase];
          ει δέ μή — иначе, в противном случае;

2. с гл. в главном предлож. 1) (для выражения запрещения, пожелания, совета) :
          όχι, μήν τόν ξυπνάς — [phrase]нет, не буди его[/phrase];
          μή μιλάς — [phrase]не разговаривай[/phrase];
          νά μήν ξανάρθεις! — [phrase]не смей больше приходить[/phrase];
          νά μή σέ ξαναδώ μπροστά μου! — [phrase]не попадайся мне больше на глаза![/phrase];
          νά μήν ξημερωθώ αν σού λέω ψέμματα! — [phrase]не дожить мне до утра, если я лгу![/phrase];
          μή γένοιτο...! — [phrase]не дай бог...![/phrase];
          νά μή μέβρισκε τέτοιο κακό! — а) [phrase]если бы я не попал в такую беду!;[/phrase] б) [phrase]не дай бог мне попасть в такую беду![/phrase];
2) ( вопрос, предлож. для выражения предположения, сомнения) :
          μήν τόν αντάμωσες πουθενά; — [phrase]не встретил ли ты его где-нибудь?[/phrase];

3. с гл. в придаточном предлож. 1) (для выражения цели, мотива действия) :
          έφυγα γιά νά μήν τόν ακούω — [phrase]я ушёл(__,__) чтобы его не слушать[/phrase];
2) (для выражения сомнения, боязни, предостережения) :
          ρώτησε μήν έμαθαν τίποτα — [phrase]спроси, не узнали ли они чего-л.[/phrase];
          φοβούμαι μή χασομέρησε πουθενά — [phrase]боюсь(__,__) что он задержался где-л.[/phrase];
          πρόσεξε μή γλυστρήσεις — [phrase]смотри, не поскользнись[/phrase];
          μήν πέσει στά χέρια μου — [phrase]лучше бы он не попадался мне в руки[/phrase];
3) уст. (после условных союзов ει, εάν, άν) :
          αν μή τόν συνεκράτουν θά έπιπτε — [phrase]если бы его не поддержали, он бы упал[/phrase];

4. при сущ., прил. и отглагольных именах:
          ο μή εντριβής περί τά τοιαύτα — [phrase]неискушённый, неопытный в этом [/phrase] (деле) ;
          μή γνωρίζων — не знающий;
          μή θέλοντας — не желая;
          θέλοντας καί μή — волей-неволей;
          μή πρός κακοφανισμόν σας — [phrase]не сердитесь, я не хотел вас рассердить[/phrase];
          μή χειρότερα! — а) [phrase]дай бог(__,__) чтобы не было хуже!;[/phrase] б) [phrase]ничего подобного!; совсем не так!;[/phrase] в) [phrase]ну и ну!, вот так да!, не может быть! [/phrase] (при удивлении, несогласии) ;

5. :
          ου μήν..., αλλά καί... — [phrase]не только, но и...[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово нет? — μήν
как на (ново)греческом будет слово нельзя? — μήν
как с (ново)греческого переводится слово μήν? — нет, нельзя


πρωτοστάτηςκαρυόφυλλοτραυματίζωαμαχαίρωτοςξεβγάζωεξωθώανάκουοςμπακαλιαράκιερημοσπίτηςμετζήτιχλεμπονιάρηςκλείσιμοσαθρότηταοροσήμανσηπαρονομασίαποδοκυλώκαϊκιάαποδομήσιμοςχλωραιθύλιονάλειμματοπογραφικός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit