κστεύθυνση

формы словаβ
κστεύθυνση
η 1) направление, курс (тж. перен.); направленность;
          δίνω ~ — направлять, давать направление;
          μεταβάλλω (или αλλάζω) ~ — менять курс, направление;
          παίρνω ασχημη ~ — идти по неправильному пути;
          πρός αυτήν τήν ~ — в этом направлении;
          πρός δλες τίς ~ύνσεις — по всем направлениям;
          σέ όλες τίς ~ύνσεις — во всех направлениях;
          μέ ~ πρός... — в направлении на..., по направлению к...;
2) направление, наведение, нацеливание;
          ~ τού πυρός — направление огня;
3) устремление (взгляда и т. п.);
4) руководство; указание; директива;
          γενική ~ — общее указание, директива#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово направление? — κστεύθυνση
как на (ново)греческом будет слово курс? — κστεύθυνση
как на (ново)греческом будет слово направленность? — κστεύθυνση
как на (ново)греческом будет слово направление? — κστεύθυνση
как на (ново)греческом будет слово наведение? — κστεύθυνση
как на (ново)греческом будет слово нацеливание? — κστεύθυνση
как на (ново)греческом будет слово устремление? — κστεύθυνση
как на (ново)греческом будет слово руководство? — κστεύθυνση
как на (ново)греческом будет слово указание? — κστεύθυνση
как на (ново)греческом будет слово директива? — κστεύθυνση
как с (ново)греческого переводится слово κστεύθυνση? — направление, курс, направленность, направление, наведение, нацеливание, устремление, руководство, указание, директива


βρεφοδόχοςσμάλτωσηοιδηματώδηςκαταστενοχωρώευγνωμοσύνηξύλισμασυγχωρεμένοςχρωματοπώλιςπαρασιτώδρόγγοςαμετάδοτοςαγλέοραςψαροκάικοθεήλατοςσχόλητυραννίδαφέρμεληαποστερούμαιεπιμελώφρικιώσταυροδρόμι
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit