εμφάνιση

формы словаβ
εμφάνιση
η 1) представление, предъявление;
          γραμμάτιον πληρωτέον επί τη ~ίσει — чек на предъявителя;
2) явка, приход; появление;
          η ~ τού συζύγου — приход мужа;
          η ~ τών μαρτύρων — явка свидетелей (в суд) ;
3) появление, возникновение;
          η ~ τού αντιπάλου — появление противника;
          η ~ πυρετού — появление температуры;
          η ~ δυσχερειών — возникновение трудностей;
          η ~ τού χειμώνα — наступление зимы;
4) выступление (на сцене и т. п.);
5) внешний вид;??? внешность; туалет;
          έχω ωραία ~ — выглядеть красиво;
6) фото. проявление#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово представление? — εμφάνιση
как на (ново)греческом будет слово предъявление? — εμφάνιση
как на (ново)греческом будет слово явка? — εμφάνιση
как на (ново)греческом будет слово приход? — εμφάνιση
как на (ново)греческом будет слово появление? — εμφάνιση
как на (ново)греческом будет слово появление? — εμφάνιση
как на (ново)греческом будет слово возникновение? — εμφάνιση
как на (ново)греческом будет слово выступление? — εμφάνιση
как на (ново)греческом будет слово внешний вид? — εμφάνιση
как на (ново)греческом будет слово внешность? — εμφάνιση
как на (ново)греческом будет слово туалет? — εμφάνιση
как на (ново)греческом будет слово проявление? — εμφάνιση
как с (ново)греческого переводится слово εμφάνιση? — представление, предъявление, явка, приход, появление, появление, возникновение, выступление, внешний вид, внешность, туалет, проявление


εξαγριούμαιεπτάψυχοςανασύνταξηεκπορθώσατυρίασηφιλεδάκιαποδειλιώελεφαντάκιέκθετοςπολυφωνικόςεγγλύφανοναναζυμώνωεξάπλωμααρχικώςλησμοβότανοσιδηρόδεσμοςδυσκολογνώριστοςπαίδαροςχαμαλήτικοςμιλιάστοματάρα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit