θεοφοβούμεν|ος

формы словаβ
θεοφοβούμεν|ος
богобоязненный, богомольный



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово богобоязненный? — θεοφοβούμενος
как на (ново)греческом будет слово богомольный? — θεοφοβούμενος
как с (ново)греческого переводится слово θεοφοβούμενος? — богобоязненный, богомольный


ασίτευτοςκυπαρισσόμηλοοινοποσίαέποχθοςβύζαροςεπικολλώκαμουτσίμαντηλοδεμένοςψύλλιασμαπλάνηαναφερθείςπιπίζωβαρελοσάνίςσυναποθνήσκωσυνεχίστριαευθυπορώπροκατακλυσμιαίοςκόλπωμαπαρόπλισιςισομοιρίαστλεγγίδα




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit