αντεγκαλώ

формы словаβ
αντεγκαλώ
юр. выдвигать встречное обвинение;



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово выдвигать встречное обвинение? — αντεγκαλώ
как с (ново)греческого переводится слово αντεγκαλώ? — выдвигать встречное обвинение


αστεί|οεκτυπονφύρδηνσιτάρκηςτεϊοδόχησυνταγματαρχίνααντιπανωλικόςιδρυματοποιώζουρλομανδύαεξωνητικόςαγοράστριαεκδιδόμενοςελιοτριρόπετραελληνολατρίαλείπωεξοφθαλμίαπολυφίλητοςεγκαιροφλεγήςδιοιρισμένοςβαρύγνωμοςασκεπτος




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit