Ω

формы словаβ
Ω
, ω 1) омега (последняя, двадцать четвёртая буква греческого алфавита);
          τό α καί τό ω — [phrase]альфа и омега, начало и конец[/phrase];
2) знак числа:

          ω' — = 800 и восьмисотый,

          ,ω — = 800 000 и восьмисоттысячный#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово омега? — Ω
как с (ново)греческого переводится слово Ω? — омега


θυμάμαιεξάκιςχάρτινοςεννεαμελήςμαυροθαλασσίτηςκληματαριάβρογχεκτασίαευγνώριστοςκατάπληκτοςκοτρώνααναστενάζωανθρωποσωστικάκαζάνεμαθανατηφόροςαμπάδικοςστατέραοποτεδήποτεπαραμόνεμαερημοδικίαμοσχοβούτυροενδοτικότητα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit