μορφή

формы словаβ
μορφή
η 1) форма; вид, образ, облик;
          εξωτερική ~ — внешний вид;
          συμπαθητική ~ — симпатичный вид;
          αποκρουστική (άπαισία) ~ — отталкивающий (отвратительный) вид;
          δίνω ~ — придавать форму;
          παίρνω τή ~ — пригщмать форму, облик;
2) перен. форма; вид; тип;
          ~ διακυβερνήσεως — форма правления;
          ~ές πάλης — формы борьбы;
3) филос., лит., иск. форма;
          καλλιτεχνική ~ — художественная форма;
          η ενότητα ~ής καί περιεχομένου — единство формы и содержания;

===
          μέ τή ~ — в виде (чего-л.) ;
          οία η ~ τοιαύτη καί η ψυχή или δές ~ καί δές ψυχή — [phrase]лицо - зеркало души[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово форма? — μορφή
как на (ново)греческом будет слово вид? — μορφή
как на (ново)греческом будет слово образ? — μορφή
как на (ново)греческом будет слово облик? — μορφή
как на (ново)греческом будет слово форма? — μορφή
как на (ново)греческом будет слово вид? — μορφή
как на (ново)греческом будет слово тип? — μορφή
как на (ново)греческом будет слово форма? — μορφή
как с (ново)греческого переводится слово μορφή? — форма, вид, образ, облик, форма, вид, тип, форма


κώλαροςδιπλωμάτισσαξυπολιέμαιπείσμωμαεφιδρωτικόςγαστρονόμοςτσώφλιετμήθηνμισονεϊστήςπιθανολογώβραδιάζωπροεξόφληματοκογλυφώμεθαυριανόςταβλίζωχρυσάνθεμοσερσέμηςαπερηφάνευτοςεκατοντάδραχμοδεδουλευμένοςδοξαριά
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit