λαβαίνω

формы словаβ
λαβαίνω
(αόρ. έλαβα) 1. 1) брать, взять;
          ~ κάθισμα — взять стул;
          ~ τόν υίόν μου — взять с собой сына;
2) получать, принимать;
          ~ επιστολή — получать письмо;
          ~ κληρονομιά — получать наследство (от кого-л.); наследовать (кому-л.) ;
          ~ διαταγή — получать приказ;
          ~ όνομα — получать имя;

===
          ~ μέτρα — принять меры, позаботиться;
          ~ τά μέτρα μου — принять меры предосторожности;
          ~ τροφή — принимать пищу, есть;
          ~ ανάγκη κάποιου — нуждаться (__в ком-л.__) ;
          ~ καιρό — иметь свободное время;
          ~ όρκο — давать клятву, клясться;
          ~ τό λόγο — брать слово (на собрании) ;
          ~ υπ' όψιν — а) принимать во внимание; придавать значение; б) рассчитывать;
          ~ γνώσιν τινός — узнавать, получать сведения (__о чём-л.__);

2. свихнуться, тронуться; сойти с ума;#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово брать? — λαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово взять? — λαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово получать? — λαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово принимать? — λαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово свихнуться? — λαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово тронуться? — λαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово сойти с ума? — λαβαίνω
как с (ново)греческого переводится слово λαβαίνω? — брать, взять, получать, принимать, свихнуться, тронуться, сойти с ума


ατυράγνητοςευπροσηγορίαψύχρανσηπετρώνωκώχηιμαντοκίνητοςαποξηραίνομαισπειρούμαιενδυνάμωμαμορφωμένοςολιγοδάπανοςυποδαυλίζονταςελαθονβιοτεχνίαχαρακτηρολογίαιριδισμόςδίγνωμοςηράσθηναρματομαχίαευθυδικίαφωτόλουστος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit