κάτι

формы словаβ
κάτι
1. 1) нечто, что-то, кое-что; что-либо, что-нибудь;
          έχω ~ νά σού πώ — [phrase]я хочу тебе что-то сказать[/phrase];
          ~ συμβαίνει — [phrase]что-то происходит[/phrase];
          ~ γίνεται — [phrase]кое-что получается[/phrase];
          εδώ ~ λείπει — [phrase]здесь что-то не так[/phrase];
          ~ τού λείπει — [phrase]ему чего-то не хватает[/phrase];
2) некий, некоторый, один, какой- то, какой-нибудь, какие-то;
          ~ άνθρωποι — [phrase]какие-то люди[/phrase];
          πάμε σέ ~ φίλους — [phrase]пошли к друзьям[/phrase];
3) такой, такая, такое (для выражения сильной степени);
          έχει ~ μάτια! — [phrase]у неё такие глаза![/phrase];
          έλεγε ~ ανοησίες! — [phrase]он нёс такой вздор![/phrase];
4) (в сочетании с частицей τι для усиления) ;
          ~ τι — что-то, кое-что (особенное, необыкновенное) ;
          βλέπω κάτι τι εκεί πάνω — [phrase]я вижу что-то там наверху[/phrase];
          έλα νά σού δώσω ~ τι — [phrase]иди сюда, я тебе что-то дам[/phrase];

2. слегка, чуть-чуть, немного, несколько;
          ~ περισσότερο (λιγώτερο) — [phrase]чуть-чуть больше [/phrase] (меньше) ;
          ~ καλά — [phrase]довольно хорошо, ничего себе[/phrase];
          ~ αργά ήλθες — [phrase]ты пришёл довольно поздно[/phrase];
          ~ καλύτερο — [phrase]немного лучше[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово нечто? — κάτι
как на (ново)греческом будет слово что-то? — κάτι
как на (ново)греческом будет слово кое-что? — κάτι
как на (ново)греческом будет слово что-либо? — κάτι
как на (ново)греческом будет слово что-нибудь? — κάτι
как на (ново)греческом будет слово некий? — κάτι
как на (ново)греческом будет слово некоторый? — κάτι
как на (ново)греческом будет слово один? — κάτι
как на (ново)греческом будет слово какой- то? — κάτι
как на (ново)греческом будет слово какой-нибудь? — κάτι
как на (ново)греческом будет слово какие-то? — κάτι
как на (ново)греческом будет слово такой? — κάτι
как на (ново)греческом будет слово такая? — κάτι
как на (ново)греческом будет слово такое? — κάτι
как на (ново)греческом будет слово слегка? — κάτι
как на (ново)греческом будет слово чуть-чуть? — κάτι
как на (ново)греческом будет слово немного? — κάτι
как на (ново)греческом будет слово несколько? — κάτι
как с (ново)греческого переводится слово κάτι? — нечто, что-то, кое-что, что-либо, что-нибудь, некий, некоторый, один, какой- то, какой-нибудь, какие-то, такой, такая, такое, слегка, чуть-чуть, немного, несколько


φτεροπηδώαρχοθήραςεκκοκκισμόςαντιφεμινισμόςεξώπροικοςαυθαιρετώεισδύωυπερβολικότηταμεγαλοστομίαφωστήραςζούλαεφοριακόςπαράκειμαιαπομωραίνομαιαλατιστόςγαρνίπροεμπειρικόςαπαντητικόςσβήνωκατραπακιάζωλιθουανικά
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit