πλουμιστός

формы словаβ
πλουμιστός
весь в рисунках, рисунчатый, узорчатый; вышитый, расшитый#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово весь в рисунках? — πλουμιστός
как на (ново)греческом будет слово рисунчатый? — πλουμιστός
как на (ново)греческом будет слово узорчатый? — πλουμιστός
как на (ново)греческом будет слово вышитый? — πλουμιστός
как на (ново)греческом будет слово расшитый? — πλουμιστός
как с (ново)греческого переводится слово πλουμιστός? — весь в рисунках, рисунчатый, узорчатый, вышитый, расшитый


αποχαλκώνωμετάλλευσηχοντροκοπάνισμαβουρλαίνωγλυκοφεγγοβολώαπροφύλαχτοςσυναίνεσηκοκκινοβολάωζωγραφιστάβαλανιδιάξεπαρθένεμαθιόςπροχειρολογώφλεβαριάτικοςκουφόνουςκρουστάλλιασμαβιβλιοπώληςαποτείνωμεταξοκλωστικόςδικαίωμαπαραβράζω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit