καθηγήτρια

формы словаβ
καθηγήτρια
η 1) преподавательница (высшего и среднего учебного заведения); учительница;
          ~ τής μουσικής (τής ιππασίας) — учитель музыки (верховой езды) ;
2) прям., перен. профессор;
          ~ πανεπιστημίου — профессор университета#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово преподавательница? — καθηγήτρια
как на (ново)греческом будет слово учительница? — καθηγήτρια
как на (ново)греческом будет слово профессор? — καθηγήτρια
как с (ново)греческого переводится слово καθηγήτρια? — преподавательница, учительница, профессор


αεριαγωγόςπαιδιάανυπνώτιστοςλησμονήτραανάφραντοςασύνετοςπεριπλανώμενοςβοστρυχώνωραχοκοκκαλιάαφομοιώνωανηφοριάαπονιάκατοίκησηξελαγαρισμένοςψευδοδάφνηεξανεμίζωτραβηγμένοςπροαποστέλλωκονδυλοθήκηφωτοχημείααξέταστος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit