πλεονεκτικότητα

формы словаβ
πλεονεκτικότητα
η 1) корыстность, корыстолюбие, алчность, жадность;
2) преимущество; преимущественное, более выгодное положение



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово корыстность? — πλεονεκτικότητα
как на (ново)греческом будет слово корыстолюбие? — πλεονεκτικότητα
как на (ново)греческом будет слово алчность? — πλεονεκτικότητα
как на (ново)греческом будет слово жадность? — πλεονεκτικότητα
как на (ново)греческом будет слово преимущество? — πλεονεκτικότητα
как на (ново)греческом будет слово преимущественное? — πλεονεκτικότητα
как на (ново)греческом будет слово более выгодное положение? — πλεονεκτικότητα
как с (ново)греческого переводится слово πλεονεκτικότητα? — корыстность, корыстолюбие, алчность, жадность, преимущество, преимущественное, более выгодное положение


ηλιοσκόπιοιζηματογενήςκαθεαυτόμονοβασικόςαλογοσύρτηςσουρτορόλακωλόξυλοτάλε-κουάλεθεοποίησηανώγειονδιαπιστευτήριογαϊδουριάαντικούτικαςαρατόςαδελφικότηςυπερπέρανμεταπρατικόςκοπρόχωμααναχωρώβιολόλυραετερόσημος




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit