πληρωτέ|ος

формы словаβ
πληρωτέ|ος
оплачиваемый; подлежащий оплате;
          ~ επί τή εμφανίσει (или στον φέροντα) — подлежащий оплате на предъявителя#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово оплачиваемый? — πληρωτέος
как на (ново)греческом будет слово подлежащий оплате? — πληρωτέος
как с (ново)греческого переводится слово πληρωτέος? — оплачиваемый, подлежащий оплате


εκπέμπωβενετικόςπροορώσπαρτοπλεκτικήτσεμπέλιπασπατευτάσαςαλέπιστοςπροαναφέρωαψόφητοςΠερσίαεξαϋλώνωθησαυροφύλακαςαπότμησηκομματικοοποιούμαιανάκειμαιυπερτίμησηυγιώςαρριζοςκαθαράυπομειδιώ
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit