καλά

формы словаβ
καλά
1. 1) хорошо, как следует;
          ~ τό ξέρεις τό μάθημα — [phrase]ты хорошо знаешь урок[/phrase];
          ~ τόν κρατώ — [phrase]я его хорошо держу[/phrase];
          ~ τώχω δεμένο — [phrase]я его хорошо, крепко привязал[/phrase];
          βοάσε τό κρέας ~ — [phrase]свари мясо хорошенько[/phrase];
2) хорошо, до конца;
          γέμισε τό ποτήρι ~ — [phrase]он наполнил стакан до краёв[/phrase];
3) хорошо, ладно, так и быть;
          ~ θάρθω — [phrase]ладно, приду[/phrase];
4) :
          στά (или γιά) ~ — [phrase]здорово, сильно, основательно[/phrase];
          τόν χτύπησε στά ~ — [phrase]он его здорово избил[/phrase];
          είναι γιά ~ άρρωστος — [phrase]он опасно болен[/phrase];

===
          είμαι ~ — [phrase]чувствовать себя хорошо[/phrase];
          δέν είμαι ~ — [phrase]чувствовать себя плохо[/phrase];
          γίνομαι ~ — выздоравливать;
          τόν κάνω ~ — :
а)??? вылечивать, помогать (о враче, лекарстве)
;
          αυτός μ' έκανε ~ — [phrase]он меня вылечил;[/phrase]
б) держать (__кого-л.__) в руках
;
          ~ τόν έχω или ~ τόν κρατώ — [phrase]он у меня в руках[/phrase];
          βαστιέμαι ~ — быть зажиточным;
          πάω ~ — :
а) идти хорошо (о делах); преуспевать (о человеке);
          τά πράγματα δέν πάνε ~ — [phrase]дела идут плохо[/phrase];
б) выздоравливать;
          πάει ~ ο άρρωστος — [phrase]больному лучше[/phrase];
          πάει ~ — [phrase]ладно, идёт, я согласен[/phrase];
          τόν πήρε γιά ~ — [phrase]он хорошо, крепко спал[/phrase];
          δέν είναν στά ~ του — [phrase]он не в своём уме, он спятил[/phrase];
          ~ τού (или τόν) κάνω — правильно поступать (по отношению к кому-л.) ;
          ~ τόν έκαμες — [phrase]ты правильно с ним поступил[/phrase];
          ταχω ~ или τά πάω ~ μέ κάποιον — быть в хороших отношениях (__с кем-л.__) ;
          κάνω ~ εγώ — брать на себя ответственность, улаживать (__что-л.__) самому;
          σώνει καί ~ — [phrase]во что бы то ни стало[/phrase];
          στά ~ καθούμενα — [phrase]???за здорово живёшь, ???ни с того ни с сего, без всякого повода, вдруг[/phrase];
          ~ πού ... — хорошо(__,__) что..., очень кстати..., к счастью...;
          ~ κι' ήρθες — [phrase]ты пришёл очень кстати[/phrase];
          ~ πού τό εκρυψες — [phrase]хорошо(__,__) что ты скрыл это[/phrase];
          βάστα ~! — [phrase]держись![/phrase];

          ~-~ — :
а) (в отрицат. предлож.) даже; едва;
          ακόμα ~ ~ δέν γνωριστήκαμε — [phrase]мы ещё даже не познакомились[/phrase];
          δέν ξέρουμε πώς τόν λένε — [phrase]мы даже не знаем, как его зовут[/phrase];
          δέν ξημέρωσε ... — [phrase]ещё даже не рассвело...; едва только рассвело...[/phrase];
б) очень хорошо, как следует;
          έφαγα - ~ — [phrase]наелся досыта[/phrase];

2. хорошо (же);
          ~, θά μού τό θυμηθείς! — [phrase]хорошо же, я тебе это припомню!#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово хорошо? — καλά
как на (ново)греческом будет слово как следует? — καλά
как на (ново)греческом будет слово хорошо? — καλά
как на (ново)греческом будет слово до конца? — καλά
как на (ново)греческом будет слово хорошо? — καλά
как на (ново)греческом будет слово ладно? — καλά
как на (ново)греческом будет слово так и быть? — καλά
как на (ново)греческом будет слово хорошо? — καλά
как с (ново)греческого переводится слово καλά? — хорошо, как следует, хорошо, до конца, хорошо, ладно, так и быть, хорошо


κουνάδιυδροβιολογίααφορώτεμάχισμαπαρεννοώτροποποιώθραύωυπεργαλακτίαπαναθηναϊκόςμνήστροναργεντίναυπανδρεύωμεταλλοξίδιοχρωματικήεξιλασμόςγοργοδρομώκλώνοςμεγαλόστομοςαχερώναςτρακάρωαιχμηρός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit