φαντασία

формы словаβ
φαντασία
η 1) воображение, фантазия;
          νοσηρά ~ — больная фантазия;
          ζωηρά ~ — богатая фантазия;
          προϊόν τής ~ς — плод фантазии;
          εξημμένη ~ — пылкая, необузданная фантазия;
          κατά ~ν ασθενής — мнимый больной;
2) фантазия, плод воображения;
3) самодовольство; высокомерие;
          είμαι γεμάτος ~ — быть о себе высокого мнения; воображать о себе (разг.) ;
          είδες ~ πού σού τήν έχει! — [phrase]видел, какого он о себе мнения![/phrase];
4) муз. фантазия#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово воображение? — φαντασία
как на (ново)греческом будет слово фантазия? — φαντασία
как на (ново)греческом будет слово фантазия? — φαντασία
как на (ново)греческом будет слово плод воображения? — φαντασία
как на (ново)греческом будет слово самодовольство? — φαντασία
как на (ново)греческом будет слово высокомерие? — φαντασία
как на (ново)греческом будет слово фантазия? — φαντασία
как с (ново)греческого переводится слово φαντασία? — воображение, фантазия, фантазия, плод воображения, самодовольство, высокомерие, фантазия


ακροθαλάσσιλοξοδρομώεξιτήριοσκληραγωγούμαιβιβλιοπώληςκαβγαδίζωαφιλοστοργίαατρωσίακότεροάζωνοςπείσμαπατριαρχείοαμφίστομοςιστιόπανοάφωτοςδώριοςΧριστούγεννακρυοπάγημααγκαίνιαστοςδρυςγεροντολόγος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit