ίσ|ος

формы словаβ
ίσ|ος
1) ровный, прямой, не искривлённый;
          ~ τοίχος — ровная стена;
2) гладкий; ровный;
          ~ο μέτωπο — гладкий лоб;
3) равный, одинаковый; равновеликий;
          ~α ποσά — равные величины;
4) перен. равный, равноправный;
5) перен. правильный, праведный, истинный;
          ~ δρόμος — праведный, истинный путь;
6) перен. прямой, искренний (о человеке); прямодушный;
          ~α μεριά — лицевая сторона;
          στά ~ια — без обиняков, напрямик
          ~ δρόμος — прямая дорога;
          ίσα δικαιώματα — равные права;
          οι πολίτες είναι ίσοι πρό τού νόμου — [phrase]граждане равны перед законом:[/phrase]
          θεωρούμαι ~ — равняться, уравниваться (с кем-чем-л.) ;
          είμαι ~ μέ κάποιον — быть равным кому-л.;
          φέρομαι σάν ~ πρός ίσον — относиться как к равному;

===
          ανταποδίδω τά ίσα — мстить, отплачивать тем же;
          είναι ίσο — мат. равно, равняется;
          εξ ίσου — поровну;
          όλοι πήραν εξ ίσου — [phrase]все получили поровну[/phrase];
          μέ ίσους ορούς — на равных основаниях#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово ровный? — ίσος
как на (ново)греческом будет слово прямой? — ίσος
как на (ново)греческом будет слово не искривлённый? — ίσος
как на (ново)греческом будет слово гладкий? — ίσος
как на (ново)греческом будет слово ровный? — ίσος
как на (ново)греческом будет слово равный? — ίσος
как на (ново)греческом будет слово одинаковый? — ίσος
как на (ново)греческом будет слово равновеликий? — ίσος
как на (ново)греческом будет слово равный? — ίσος
как на (ново)греческом будет слово равноправный? — ίσος
как на (ново)греческом будет слово правильный? — ίσος
как на (ново)греческом будет слово праведный? — ίσος
как на (ново)греческом будет слово истинный? — ίσος
как на (ново)греческом будет слово прямой? — ίσος
как на (ново)греческом будет слово искренний? — ίσος
как на (ново)греческом будет слово прямодушный? — ίσος
как с (ново)греческого переводится слово ίσος? — ровный, прямой, не искривлённый, гладкий, ровный, равный, одинаковый, равновеликий, равный, равноправный, правильный, праведный, истинный, прямой, искренний, прямодушный


συντρέχωαδάγκαστοςαμαλγάμωσηγναφείοαμπελιάαφτόπονοςσοφράςκατάρτισηφτωχόμυαλοςκοπήμουλαρώνωπροπατορικόςφείδομαικουρσάρικοςεπιθυμίαπαγάκιπροσωδιακόςστάχωσησυναυτουργίαβερνιέροςψωμάκι
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit