εκτίθεμαι

формы словаβ
εκτίθεμαι
(αόρ. εξετέθην) 1) быть выставленным, выставляться; экспонироваться;
2) перен. подвергать себя, подвергаться (чему-л.);
          μήν ~σαι εις τό ψύχος — не выходи на мороз;
3) выдвигать свою кандидатуру;
          ~ υποψήφιος δήμαρχος — выдвигать свою кандидатуру в мэры;
          ~ εις τάς εκλογάς — выдвигать свою кандидатуру на выборах;
4) компрометировать, позорить себя; представать в неприглядном виде;
          ~ εις τήν δημοσίαν περιφρόνησιν — вызывать к себе всеобщее презрение;
          ~ μέ τάς στενάς σχέσεις μου μέ κάποιον — компрометировать себя близкими отношениями (__с кем-л.__) ;
5) связывать себя обязательством, обещанием;
          τώρα πλέον εξετέθην, δέν δύναμαι ν' ανακαλέσω — [phrase]я уже связал себя обязательством и теперь не могу отказаться[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово быть выставленным? — εκτίθεμαι
как на (ново)греческом будет слово выставляться? — εκτίθεμαι
как на (ново)греческом будет слово экспонироваться? — εκτίθεμαι
как на (ново)греческом будет слово подвергать себя? — εκτίθεμαι
как на (ново)греческом будет слово подвергаться? — εκτίθεμαι
как на (ново)греческом будет слово выдвигать свою кандидатуру? — εκτίθεμαι
как на (ново)греческом будет слово компрометировать? — εκτίθεμαι
как на (ново)греческом будет слово позорить себя? — εκτίθεμαι
как на (ново)греческом будет слово представать в неприглядном виде? — εκτίθεμαι
как на (ново)греческом будет слово связывать себя обязательством? — εκτίθεμαι
как на (ново)греческом будет слово обещанием? — εκτίθεμαι
как с (ново)греческого переводится слово εκτίθεμαι? — быть выставленным, выставляться, экспонироваться, подвергать себя, подвергаться, выдвигать свою кандидатуру, компрометировать, позорить себя, представать в неприглядном виде, связывать себя обязательством, обещанием


συμμετοχικόςφοβητσιάρισσαεπωάζομαιάνανδροςεπαυχένιονστιβάδαβηχικάπεριλούζωθανατώνωφοδράρωηδυνήθηνμουνόψειρααπομεινάρηςφασκελώνωτσουχτερόςχαρτοδέσιμοντροπιάρικοςπλειοδότριακλώστραυαλογραφικόςκτηνοτροφείο
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit