χρόν|ος

формы словаβ
χρόν|ος
ο 1) время;
          ~ βραχύς — короткое время;
          ~ μακρός — долгое время;
          πολύς ~ — а) много времени; б) давно;
          από πολλού ~ου — с давних пор, давно;
2) год;
          διάστημα ενός ~ου — годичный срок;
          κάθε ~ο — каждый год; год за годом;
          τόν ίδιο ~ο — в том же году;
          μέσα στό ~ο — в течение года;
          ενα ~ο περίπου — около года;
          ενα ~ο πρίν ... — за год до...;
          μέσα σ' ενα ~ο — за год, в течение года;
          μετά από ενα ~ — через год, год спустя;
          δυό φορές τό ~ — два раза в год;
3) мн.ч. эпоха, период, времена;
          αρχαίοι ~οι — древние времена;
          νέοι ~οι — новые времена;
4) муз. такт;
          κρατώ τόν ~ο — выдерживать такт;
5) грам. время;
          ~οι του ρήματος — времена глагола;
6) долгота (слога);
          πρώτος ~ — краткий слог;

===
          του ~ου — в будущем году;
          καί του ~ου! — [phrase]чтобы и в будущем году всё было хорошо![/phrase];
          από ~ου — с будущего года;
          πρό ~ων — очень давно, много лет назад;
          ~ο μέ τό ~ο — из года в год;
          απάνω στό ~ο — [phrase]исполнился год, как...[/phrase];
          καλό ~ο ναχεις! — [phrase]будь счастлив![/phrase];
          κακό ~ο ναχεις! — [phrase]чтоб тебе пусто было![/phrase];
          ο ~ νά μή σ' εύρη! — [phrase]чтоб тебе и года не прожить![/phrase];
          μάς άφησε ~ους — [phrase]он приказал долго жить[/phrase];
          καθ' όν ~ον — в то время как, когда;
          σύν τώ ~ω или προϊόντος τού ~ού — со временем, с течением времени#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово время? — χρόνος
как на (ново)греческом будет слово год? — χρόνος
как на (ново)греческом будет слово эпоха? — χρόνος
как на (ново)греческом будет слово период? — χρόνος
как на (ново)греческом будет слово времена? — χρόνος
как на (ново)греческом будет слово такт? — χρόνος
как на (ново)греческом будет слово время? — χρόνος
как на (ново)греческом будет слово долгота? — χρόνος
как с (ново)греческого переводится слово χρόνος? — время, год, эпоха, период, времена, такт, время, долгота


διαμοίρασμόςειδύλλιοακαδημαϊκώςκαταλάγιασμαπληθύςπαλαιστικήπλατυπόδαροςβοτανίζωσκούναμηρυκαστικόςφορμάστενσπόνδυλοςαεριωθούμενοςλονδίνιοςλινοστολήανεπικοινώνητοςπεριφέρειαεξερευνώκομμουνιστικόςεννεακισχίλιοιαυτοδίδακτος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit