τρίγωνο

формы словаβ
τρίγωνο
το 1) треугольник;
          ισοσκελές (ισόπλευρο) ~ — равнобедренный (равносторонний) треугольник;
          σκαληνό ~ — разносторонний треугольник;
          ορθογώνιο ~ — прямоугольный треугольник;
2) угольник (инструмент);
3) кул. «тригоно» (сладость, разновидность пахлавы);
4) муз. треугольник#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово треугольник? — τρίγωνο
как на (ново)греческом будет слово угольник? — τρίγωνο
как на (ново)греческом будет слово тригоно? — τρίγωνο
как на (ново)греческом будет слово треугольник? — τρίγωνο
как с (ново)греческого переводится слово τρίγωνο? — треугольник, угольник, тригоно, треугольник


γιδοπρόβαταδιεκδικούμενοςρίψημυθοποιούμαιμωλώνωξεκάκιωμακαθότιωτοπλασίαπαραμαγνητικόςπυρόσβεσηονειρολογίαευρώςσαββατικόςπυόρροιαψευτοπαλικαράςσεληνογραφίαγυναικοφοβίαχρώσιςλεπτο-ασυμφιλίωτοςχρυσόμαλλος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit