μαμμόθρεπτ|ος

формы словаβ
μαμμόθρεπτ|ος
1) воспитанный бабушкой;
2) избалованный; изнеженный, восприимчивый к болезням#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово воспитанный бабушкой? — μαμμόθρεπτος
как на (ново)греческом будет слово избалованный? — μαμμόθρεπτος
как на (ново)греческом будет слово изнеженный? — μαμμόθρεπτος
как на (ново)греческом будет слово восприимчивый к болезням? — μαμμόθρεπτος
как с (ново)греческого переводится слово μαμμόθρεπτος? — воспитанный бабушкой, избалованный, изнеженный, восприимчивый к болезням


ναυτίλοςφουτουριστικόςοροφήλιμεναρχώασυμπέραστοςτραχηλιαίοςανυδριάαδιαβεβαίωτοςεπτασθενήςανθρακογραφίαεμφανοτυπικόςκαθοριστικάψεύτραλησταρχείοπρεστίζυφαντικήανανέωσημεγαλοκέφαλοςυποθηκεύωκοχλίδιμεσόφραγμα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit