αναπόσβεστ|ος

формы словаβ
αναπόσβεστ|ος
1) непогашенный, невыплаченный (о долге);
2) неугасший, стойкий (о чувстве и т. п.);
3) непокрытый (о расходах, затратах);
4) незабытый; незабываемый, неизгладимый#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово непогашенный? — αναπόσβεστος
как на (ново)греческом будет слово невыплаченный? — αναπόσβεστος
как на (ново)греческом будет слово неугасший? — αναπόσβεστος
как на (ново)греческом будет слово стойкий? — αναπόσβεστος
как на (ново)греческом будет слово непокрытый? — αναπόσβεστος
как на (ново)греческом будет слово незабытый? — αναπόσβεστος
как на (ново)греческом будет слово незабываемый? — αναπόσβεστος
как на (ново)греческом будет слово неизгладимый? — αναπόσβεστος
как с (ново)греческого переводится слово αναπόσβεστος? — непогашенный, невыплаченный, неугасший, стойкий, непокрытый, незабытый, незабываемый, неизгладимый


χαλεπώςξάφνισμαεκβιομηχάνισηκαταβολήοινεμπόριονδόκιμαμοδιστράδικοτεϊοποτείοκελλιώτηςατόφυοςσκιαγραφικόςγεφυρικόςσοκολατούχοςλέγεινυποδουλωτήςαβάστακτοςεντύλιγμαδιακυβερνητικόςαξεσήκωτοςλόξευσηπερίπτερος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit