απέραγ|ος

формы словаβ
απέραγ|ος
1) непроходимый, непроезжий; непролазный;
2) через который ещё не переправились (о водной преграде); через который ещё не прошли, не проохали (о лесе, пустыне);
          τό ποτάμι είναι ~ο ακόμα — через реку мы ещё не переправились;
3) непроницаемый, непромокаемый;
          ούτε ο μουσαμάς δέν έμεινε ~ απ' τή βροχή — даже брезент промок под дождём;
4) непродетый (о нитке);
          βελόνα ~η — иголка без нитки;
5) не прошедший, не закончившийся, продолжающийся (тж. о боли);
6) не перенесённый, не испытанный (кем-л.);
7) недосягаемый; непревзойдённый;
8) невыносимый;
          κακό φαρμάκι ~ο — невыносимое горе;
9) не вписанный, не внесённый;
          είναι ~ο στον κατάλογο — не внесено в список;
10) непрополосканный (о белье);
11) непросеянный (о крупе);
12) непрочитанный (о книге, статье и т. п.)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово непроходимый? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово непроезжий? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово непролазный? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово через который ещё не переправились? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово через который ещё не прошли? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово не проохали? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово непроницаемый? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово непромокаемый? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово непродетый? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово не прошедший? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово не закончившийся? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово продолжающийся? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово не перенесённый? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово не испытанный? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово недосягаемый? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово непревзойдённый? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово невыносимый? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово не вписанный? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово не внесённый? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово непрополосканный? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово непросеянный? — απέραγος
как на (ново)греческом будет слово непрочитанный? — απέραγος
как с (ново)греческого переводится слово απέραγος? — непроходимый, непроезжий, непролазный, через который ещё не переправились, через который ещё не прошли, не проохали, непроницаемый, непромокаемый, непродетый, не прошедший, не закончившийся, продолжающийся, не перенесённый, не испытанный, недосягаемый, непревзойдённый, невыносимый, не вписанный, не внесённый, непрополосканный, непросеянный, непрочитанный


προσευκτήριοναναδιψίαμετεωρισμόςομιλητικήαγιάτρευτοςσκληρόσαρκοςΠερσίαληνοπατητήςκαλοπληρώνωσκίαστροσιρόςδηλοποιητικόςποικιλόχρουςενδονεύριοναλμυρήθραπρόσφυσηγλυκοτρέμωχουγιαχτόεπικάλυμμααχολογώβουλω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit