απροβούλευτ|ος

формы словаβ
απροβούλευτ|ος
неприготовленный, неподготовленный, неготовый#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово неприготовленный? — απροβούλευτος
как на (ново)греческом будет слово неподготовленный? — απροβούλευτος
как на (ново)греческом будет слово неготовый? — απροβούλευτος
как с (ново)греческого переводится слово απροβούλευτος? — неприготовленный, неподготовленный, неготовый


πολιτευόμενοςκοροϊδεύτραυμνολογίακαπνομάγαζοσελλουλόϊνταποξηραίνομαιστρατοπεδάρχηςοικειοποιούμαιδιαμαντένιοςπρανήςαφλογισιάδιηκριβωμένοςηνέχθηνλευκορωσικόςγυναικωτόςγυμνισμόςαντιπροσωπείααερομαχώπρωτάτοογδοήκοντακάλυκας
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit