συναίσθηση

формы словаβ
συναίσθηση
η 1) чувство, (о)сознание; [x:trans]чувство,сознание,осознание[/x:trans]
          ~ ευθύνης — чувство ответственности;
          πατριωτικό (θρησκευτικό) ~ — патриотическое (религиозное) чувство;
          έχω τό ~ πώς είμαι ασφαλής — [phrase]я чувствую себя в полной безопасности[/phrase];
2) сознание, понимание;
          ~ τού καθήκοντος — сознание долга;
          ~ της θέσεως μου — осознание своего положения;
          δέν έχω ~ τού τί κάνω — [phrase]я не сознаю(__,__) что я делаю[/phrase];
          έχω ~ τής ευθύνης — сознавать свою ответственность;
3) сознательность#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово чувство? — συναίσθηση
как на (ново)греческом будет слово сознание? — συναίσθηση
как на (ново)греческом будет слово осознание? — συναίσθηση
как на (ново)греческом будет слово сознание? — συναίσθηση
как на (ново)греческом будет слово понимание? — συναίσθηση
как на (ново)греческом будет слово сознательность? — συναίσθηση
как с (ново)греческого переводится слово συναίσθηση? — чувство, сознание, осознание, сознание, понимание, сознательность


ηλεκτρισμόςστήριγξσυμπύκνωσηκοιμισμένοςφαγητόγλυκοπατάταγκλιγκλίζωμπερεκετλίδικοςκοινοποιούμαιαλέτριπιστευτόςδιατηρούμαιεκατοστημόριοαλυσωτόςχαροπαλεύωσουρομαλλιάζομαιζαχαρίθεατρινίστικοςμικροπόνηροςαδέσποτοςσπιούνος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit