μονόστηλ|ος

формы словаβ
μονόστηλ|ος
1. 1) одномачтовый;
2) тип. набранный или напечатанный в одну колонку, з один столбец;

2. (τό) одноколонный набор; то(__,__) что напечатано в одну колонку, в один столбец [x:trans]одноколонный набор; то(__,__) что напечатано в одну колонку, то(__,__) что напечатано в один столбец[/x:trans]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово одномачтовый? — μονόστηλος
как на (ново)греческом будет слово набранный или напечатанный в одну колонку? — μονόστηλος
как на (ново)греческом будет слово з один столбец? — μονόστηλος
как на (ново)греческом будет слово одноколонный набор? — μονόστηλος
как на (ново)греческом будет слово то, что напечатано в одну колонку? — μονόστηλος
как на (ново)греческом будет слово то, что напечатано в один столбец? — μονόστηλος
как с (ново)греческого переводится слово μονόστηλος? — одномачтовый, набранный или напечатанный в одну колонку, з один столбец, одноколонный набор, то, что напечатано в одну колонку, то, что напечатано в один столбец


εξέλεγξηδενδροκομίααποπυρηνικοποιημένοςβιομήχανοςγιακέτατζογιάελατοσίδηροςεκκεντροφόροςνταουλιάζωσκιαγράφησηχοροδιδασκαλίανοστιμίζωαναληφθείςακριτομυθίαόξεινοςξαναπληρώνωελικοκέρατοςκαπλαμάςδιπλότυποελληνικόςδιαπερονώ
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit