άν

формы словаβ
άν
1) если;
          άν έχω καιρό, θά έλθω — если будет время, то я приду;
          άν είχα λεφτά, μαζί μου, θά αγόραζα αυτό τό βιβλίο — если бы у меня были с собой деньги, я купил бы эту книгу;
2) ли, разве;
          σέ ρωτώ άν έφυγε η μητέρα σου — я тебя спрашиваю, (не) уехала ли твоя мать;
3) :
          καί άν или κι' άν — (после относительного местоимения или наречия) бы... ни;
          ό, τι καί άν — что бы ни;
          ό, τι κι' άν λέγεις, δέν σέ πιστεύω — что бы ты ни говорил, я тебе не верю;
          ό, τι καί άν πεις κανείς δέν σέ ακούει — можешь говорить что угодно, никто тебя не слушает;
          όσο καί άν πιω δέν μεθάω — сколько бы я ни пил, я никогда не бываю пьяным;
          οποίος καί άν — кто бы ни;
          όσον καί άν — сколько бы ни;
          όπως καί άν — как бы ни;
4) :
          άν καί — хотя (н)???..., при всём том(__,__) что...;
          ο Κώστας είναι καλός μαθητής άν καί ο Γιώργος δέν πάει πίσω — Костас - хороший ученик, но и Георгий не отстаёт;
5) :
          καί άν (κι' άν) — если даже;

===
          άν τυχόν... — в случае(__,__) если...#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово если? — άν
как на (ново)греческом будет слово ли? — άν
как на (ново)греческом будет слово разве? — άν
как с (ново)греческого переводится слово άν? — если, ли, разве


αμνίονκαλλιτεχνικάχαμόδεντρομύριοιμακραίνωγομαριάζωξεμοναχιάζομαιαλαφρογλυστρώαμετροβαθήςξεμπρόστιασμααδιάσπασταγάτοςαρράντιστοςδιμετρικόςξεχρέωμακαλαφατιστήριδοκόςγυαλοκόπημαφλοκκιάζωκόψιμοανάφαλο
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit