αιώνας

формы словаβ
αιώνας
ο 1) век (тж. перен.), столетие;
          ο εικοστός ~ — двадцатый век;
          ~α έχουμε νά σε δούμε — мы тебя (целый) век не видели;
2) эпоха;
          στόν ~α μας — в нашу эпоху;
3) геол. эра; период; эпоха;
          ο μεσοζωϊκός ~ — мезозойская эра;

===
          ~ χρυσούς αιών — золотой век;
          καί νύν καί μέχρι τού αιώνος — отныне и навеки;
          στόν ~α τόν άπαντα — навсегда, навечно;
          εις τούς αιώνας τών αιώνων — во веки веков#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово век? — αιώνας
как на (ново)греческом будет слово столетие? — αιώνας
как на (ново)греческом будет слово эпоха? — αιώνας
как на (ново)греческом будет слово эра? — αιώνας
как на (ново)греческом будет слово период? — αιώνας
как на (ново)греческом будет слово эпоха? — αιώνας
как с (ново)греческого переводится слово αιώνας? — век, столетие, эпоха, эра, период, эпоха


πεταγμένοςαλετρόχεροσυντεταγμένηκαραβοτσακισμένοςαορτηρούχοςκαταβάλλωεντερολογίαπρωτύρικοςκαμηλωτήεπιστεφήςφανταρίαωκύπουςστροβιλίζομαιδεματοποιώοργυιάελεητικόςβιζαβίακρόρριζοςτόμουηλεκτρογεννήτριαμελλέτι
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit