βάρ|ος

формы словаβ
βάρ|ος
(мн.ч. βάρη, βάρητα) τό 1) тяжесть;
          τό κέντρο του βάρος — центр тяжести;
2) тяжесть; груз; ноша;
3) вес;
          ατομικό (μοριακό) βάρος — атомный (молекулярный) вес;
          ειδικό βάρος — удельный вес;
          βάρος καθαρό — вес нетто;
          μικτό βάρος — вес брутто;
          αυξάνω τό βάρος или βάζω βάρος — прибавлять в весе;
          ελαττώνω (или μειώνω) τό βάρος или χάνω βάρος — терять в весе;
          βάρους εκατό κιλών — весом в сто килограммов;
4) балласт;
5) перен. тяжесть (в голове, желудке и т. п.);
          έχω κάποιο βάρος στην καρδιά — [phrase]у меня на душе какая-то тяжесть[/phrase];
          τό έχω βάρος στην ψυχή μου — чувствовать тяжесть на душе, угрызения совести (__из-за чего-л.__) ;
6) перен. тяжесть, груз, бремя, обуза; забота; мн.ч. тяжёлое бремя; страдание;
          φορολογικά βάρη — налоговое бремя;
          οικογενειακά βάρη — семейные заботы;
          βάρος τών φροντίδων — бремя забот;
          βάρος τών ετών — груз лет;
          αναδέχομαι όλον τό βάρος — брать всю ответственность на себя;
          δέν παίρνω κανένα βάρος επάνω μου — не брать на себя никакой ответственности;
          όλα τά βάρη πέφτουν σέ... — вся тяжесть лежит на...;
          είμαι (или κάνω) βάρος σέ (или γιά) κάποιον — быть обузой для кого-л;
          μή πρός βάρος... — [phrase]если вас не затруднит...[/phrase];
7) перен. вес, значение, влияние, авторитет;
          ο έχων βάρος — весомый;
          έχει βάρος ο λόγος (ή γνώμη) του — [phrase]его слово (мнение) имеет вес[/phrase];
8) гиря;
9) мн.ч. спорт. штанга;
          άρση ~ών — тяжёлая атлетика;
          αθλητής άρσεως βάρών — штангист;
          σηκώνω βάρη — поднимать штангу;
10) спорт. вес;
          σωματικό βάρος — весовая категория;
          παλαιστές υπερελαφρών (ελαφρών, ημιμέσων, μέσων, βαρέων) βάρών — борцы наилегчайшего (лёгкого, полусреднего, среднего, тяжёлого) веса;
11) юр. :
          βάρος αποδείξεως — обязательство представить доказательства;
12) :
          εις βάρος κάποιου — а) за (__чей-л.__) счет, на (__чей-л.__) счёт; б) в ущерб кому-л.;
          τά έξοδα εις βάρος μου — [phrase]расходы за мой счёт[/phrase];

===
          λέγονται πολλά εις βάρος σας — [phrase]о вас говорят много плохого[/phrase];
          γελούν εις βάρος του — над ним смеются#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово тяжесть? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово тяжесть? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово груз? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово ноша? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово вес? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово балласт? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово тяжесть? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово тяжесть? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово груз? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово бремя? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово обуза? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово забота? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово тяжёлое бремя? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово страдание? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово вес? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово значение? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово влияние? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово авторитет? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово гиря? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово штанга? — βάρος
как на (ново)греческом будет слово вес? — βάρος
как с (ново)греческого переводится слово βάρος? — тяжесть, тяжесть, груз, ноша, вес, балласт, тяжесть, тяжесть, груз, бремя, обуза, забота, тяжёлое бремя, страдание, вес, значение, влияние, авторитет, гиря, штанга, вес


χλαίναφιδίσιοςαπογευματινήΟυγγαρίδααρτηριοπάθειααυλώνχρωματουργόςσυνταράσσωαντισκορβουτικόςεξαμηνιαίοςεπιδεκτικόςερίτιμοςιλαρόςεισποιητόςκαλοαρέσωσυμβιώνωλυγκιάζομαιπροσχεδιάζωαμυλοποιείοκυστόλιθοςξαίνιο
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit