δώνω

формы словаβ
δώνω
1) давать, подавать; передавать; вручать;
          δώσε μου τό μαχαίρι — [phrase]дай мне нож[/phrase];
          νά τού δώσεις τό βιβλίο μου — [phrase]передай ему мою книгу[/phrase];
          ο θείος της της έδωσε ενα σπίτι — [phrase]её дядя дал ей в приданое дом[/phrase];
          ~ τό χέρι μου — подавать, протягивать руку;
2) отдавать, сдавать (в ремонт и т. п.);
3) давать (тж. в подарок), раздавать, распределять;
4) давать, предоставлять;
          ~ άδεια — давать разрешение; разрешать, позволять;
          ~ προνόμιο — давать привилегию;
          μάς έδωσε τήν δυνατότητα... — [phrase]он нам предоставил возможность...[/phrase];
5) давать милостыню;
          αυτός ποτέ δέν ~ει (ελεημοσύνη) — [phrase]он никогда не подаёт [/phrase] (милостыню) ;
6) давать, платить; предлагать (цену);
7) приносить доход, давать прибыль;
          ~ κέρδος — давать доход;
          ~ οφέλεια — приносить пользу;
          ο κήπος του ~ει πολύ λίγα — [phrase]сад ему приносит очень мало дохода[/phrase];
8) давать, организовывать; устраивать;
          ~ χορόν — давать бал;
9) дарить, (от)давать; [x:trans]дарить,отдавать,давать[/x:trans]
          έδωκε τήν περιουσίαν του εις τό κράτος — [phrase]он отдал своё имущество государству[/phrase];
10) назначать;
          δώσατε μου ώραν ακροάσεως — [phrase]назначьте мне час приёма[/phrase];#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово давать? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово подавать? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово передавать? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово вручать? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово отдавать? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово сдавать? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово давать? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово раздавать? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово распределять? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово давать? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово предоставлять? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово давать милостыню? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово давать? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово платить? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово предлагать? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово приносить доход? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово давать прибыль? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово давать? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово организовывать? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово устраивать? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово дарить? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово отдавать? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово давать? — δώνω
как на (ново)греческом будет слово назначать? — δώνω
как с (ново)греческого переводится слово δώνω? — давать, подавать, передавать, вручать, отдавать, сдавать, давать, раздавать, распределять, давать, предоставлять, давать милостыню, давать, платить, предлагать, приносить доход, давать прибыль, давать, организовывать, устраивать, дарить, отдавать, давать, назначать


κατσικόμαροσφηνώνωζαλώνομαιξανοίγωσυνεντευκτήριοαποικοδόμησηαντίθρησκοςφαντάζομαιμαντιλοδένομαιαιματοποίησηκυανίωσηλειμώναςζωοδότηςαραιότριχοςπαγωτατζίδικοταβανίσιοςαλίμαχτοςεπαναφορεύςανδρώνομαιιεροσυλίασυκάς
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit