σύνταξη

формы словаβ
σύνταξη
1) редактирование, редакция;
2) редакция (коллектив);
3) составление, сочинение (плана и т. п.);
          ~ τών εκλογικών καταλόγων — составление избирательных списков;
4) грам. синтаксис; построение, конструкция;
          παρατακτική ~ — сочинение;
5) пенсия;
          συμπληρώνω τά έτη τής ~ς — достигать пенсионного возраста;
6) воен., спорт. стройся!, становись!#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово редактирование? — σύνταξη
как на (ново)греческом будет слово редакция? — σύνταξη
как на (ново)греческом будет слово редакция? — σύνταξη
как на (ново)греческом будет слово составление? — σύνταξη
как на (ново)греческом будет слово сочинение? — σύνταξη
как на (ново)греческом будет слово синтаксис? — σύνταξη
как на (ново)греческом будет слово построение? — σύνταξη
как на (ново)греческом будет слово конструкция? — σύνταξη
как на (ново)греческом будет слово пенсия? — σύνταξη
как на (ново)греческом будет слово стройся!? — σύνταξη
как на (ново)греческом будет слово становись!? — σύνταξη
как с (ново)греческого переводится слово σύνταξη? — редактирование, редакция, редакция, составление, сочинение, синтаксис, построение, конструкция, пенсия, стройся!, становись!


οσονούπωαπορροφάωαμπελώναςλιθογνώμωνσπληνικόςστιχηδόνμαίτρανθελιγμόςεύφοροςσπασμόςβασάνισμόςβροχιάζωνεκρομαντείασφαλνωψευδόθυροναεροφίλημαρινοκοπώμαστοράκιπρωίαπεριστέλλομαιπροσραφή
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit