εποχή

формы словаβ
εποχή
η 1) эпоха;
2) век;
          λιθίνη ~ — каменный век;
3) эра;
          νέα ~ — новая эра;
4) время года, сезон;
          νεκρή ~ — мёртвый сезон;
          ~ τού φθινοπώρου — осенний сезон;
          φρούτα της ~ής — сезонные фрукты;
          ~ τών λουτρών (των σταφυλιών, τών θεάτρων) — купальный (виноградный, театральный) сезон;
          ~ τού κυνηγίου — охотничий сезон;
5) время, период;
          οι ~ές τού έτους — времена года;
          εις παλαιοτέρας ~άς — в старое время;
          στήν ~ μας — [phrase]в наше время[/phrase];
          στήν ~ μου — [phrase]в моей юности[/phrase];
          καλές ~ές εκείνες — [phrase]это были хорошие времена[/phrase];

===
          αφήνω ~ — становиться эпохальным; иметь большой успех (о литературном произведении, песне и т. п.)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово эпоха? — εποχή
как на (ново)греческом будет слово век? — εποχή
как на (ново)греческом будет слово эра? — εποχή
как на (ново)греческом будет слово время года? — εποχή
как на (ново)греческом будет слово сезон? — εποχή
как на (ново)греческом будет слово время? — εποχή
как на (ново)греческом будет слово период? — εποχή
как с (ново)греческого переводится слово εποχή? — эпоха, век, эра, время года, сезон, время, период


αδιάλεγοςιδρόςαξουράφιστοςχαλκόχρουςχορτονομήφωτοξυλογραφίαάμυλοτάνυσηφροντισμένοςμαυρομούστακοςχωριατοσύνηουρολογίααργοζυγιάζωαλατέμποροςαντισηψίαέξαψηχαλκοτύποςόπισθενσπιθαμιαιοςαργιλωρυχείοραδιοναυτιλιακός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit