σταθερ|ος

формы словаβ
σταθερ|ος
1) прочный, устойчивый; стабильный, твёрдый;
          ~ καιρός — устойчивая погода;
          γιά ~ή ειρήνη — за прочный мир;
          ~ό νόμισμα — устойчивая валюта;
2) перен. твёрдый; стойкий;
          ~ό βήμα — твёрдый шаг;
          ~ή θέληση — твёрдая воля;
          ~ές τιμές — стабильные, твёрдые цены;
3) последовательный (в чём-л.); приверженный (че.ни-л.);
          ~ στίς αρχές του — принципиальный;
          είμαι ~ στό λόγο μου — держать своё слово, быть последовательным;
4) постоянный; неизменный;
          ~ χαρακτήρας — постоянный характер;
          ~ό φαινόμενο — постоянное явление;
          ~ή ποσότητα — мат. постоянная величина;
5) перманентный;
6) хим. малоактивный#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово прочный? — σταθερος
как на (ново)греческом будет слово устойчивый? — σταθερος
как на (ново)греческом будет слово стабильный? — σταθερος
как на (ново)греческом будет слово твёрдый? — σταθερος
как на (ново)греческом будет слово твёрдый? — σταθερος
как на (ново)греческом будет слово стойкий? — σταθερος
как на (ново)греческом будет слово последовательный? — σταθερος
как на (ново)греческом будет слово приверженный? — σταθερος
как на (ново)греческом будет слово постоянный? — σταθερος
как на (ново)греческом будет слово неизменный? — σταθερος
как на (ново)греческом будет слово перманентный? — σταθερος
как на (ново)греческом будет слово малоактивный? — σταθερος
как с (ново)греческого переводится слово σταθερος? — прочный, устойчивый, стабильный, твёрдый, твёрдый, стойкий, последовательный, приверженный, постоянный, неизменный, перманентный, малоактивный


γυψάδικοαλατουργόςχονδρέμποραςελληνοπούλαβιβλιοκρισίαγλύμμααρτοδοτώταυρομαχικόςψυχοβιολογίακουβέρταξόρκιανολκέαςτρανεύωενσταβλισμόςλογχοειδήςάσεβοςεξερεύγομαικορόμπλοκατάπλουςδεσποτείαφιλόπονα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit