πράξη

формы словаβ
πράξη
η 1) поступок, акт, действие, дело; акция (книжн.);
          καλή ~ — доброе дело;
          ευγενική ~ — благородный поступок;
          τρομοκρατική ~ — террористический акт;
          εγκληματικές ~εις — преступные действия;
2) практика, дело;
          στήν ~ — на практике, на деле;
          στήν ~ κι' όχι στά λόγια — [phrase]не на словах, а на доле[/phrase];
3) практика, опыт; навык, сноровка;
          μού λείπει η ~ — [phrase]у меня нет практических навыков, опыта, я неопытен[/phrase];
4) сделка, операция;
          εμπορική ~ — торговая сделка;
          χρηματιστηριακή ~ — финансовая, биржевая операция;
5) акт (документ);
          συμβολαιογραφική ~ — нотариальный акт;
          ληξιαρχική ~ — акт гражданского состояния;
          συντάσσω τήν ~ τής πούλησης τού σπιτιού — составлять акт о продаже дома;
6) постановление, решение;
7) театр. действие, акт;
          δράμα εις ~εις τρεις — драма в трёх действиях;
8) мат. действие;
          αριθμητική ~ — арифметическое действие;
9) совокупление, половое сношение;

===
          κάνω ~ (τίς αποφάσεις) — осуществлять, реализовать, проводить в жизнь (решения) ;
          γίνομαι ~ — осуществляться, становиться реальностью, былью#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово поступок? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово акт? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово действие? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово дело? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово акция? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово практика? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово дело? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово практика? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово опыт? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово навык? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово сноровка? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово сделка? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово операция? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово акт? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово постановление? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово решение? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово действие? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово акт? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово действие? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово совокупление? — πράξη
как на (ново)греческом будет слово половое сношение? — πράξη
как с (ново)греческого переводится слово πράξη? — поступок, акт, действие, дело, акция, практика, дело, практика, опыт, навык, сноровка, сделка, операция, акт, постановление, решение, действие, акт, действие, совокупление, половое сношение


φαφούτικοςμερικόκωμικοτραγωδίασοπράνοχαρτοβιβλιοπώληςπαράνοιασχάσιμοςδύσμοιροςυπέρμετροςέωςτζογάρωκότααθιγγανικόςέκπληκτοςανεμομιλιάεύρεσηκαρίναοδοποιητικόςφραγμένοςανεβατόρινεροβράζω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit