παραμαζεύομαι

формы словаβ
παραμαζεύομαι
1) собираться, накапливаться в большом количестве; [x:trans]собираться в большом количестве, накапливаться в большом количестве[/x:trans]
          ~εύτηκαν συγγενείς — [phrase]приехало слишком много родственников[/phrase];
2) ограничивать себя, жаться (в расходах);
3) съёжиться, скорчиться



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово собираться в большом количестве? — παραμαζεύομαι
как на (ново)греческом будет слово накапливаться в большом количестве? — παραμαζεύομαι
как на (ново)греческом будет слово ограничивать себя? — παραμαζεύομαι
как на (ново)греческом будет слово жаться? — παραμαζεύομαι
как на (ново)греческом будет слово съёжиться? — παραμαζεύομαι
как на (ново)греческом будет слово скорчиться? — παραμαζεύομαι
как с (ново)греческого переводится слово παραμαζεύομαι? — собираться в большом количестве, накапливаться в большом количестве, ограничивать себя, жаться, съёжиться, скорчиться


παρδαλήεξακοντιστικόςασταλτοςβωτριδοφαγωμένοςεντάφιοσχετικώςψυχραίνωδιαφωνώανέγγιαγοςόρυγμαανεμοκυκλαπόδηςκακουργιοδικείοσυντεκνίαοσμανικόςεξυδάτωσηύστεροσχοινάςσυσσιτιάρχηςκανάγιαςρυθμικάλιθάνθρακας




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit