πλήν

формы словаβ
πλήν
1. кроме, за исключением, исключая;
          πάντες ~ ενός — [phrase]все(__,__) кроме одного[/phrase];
          ~ τούτου — [phrase]кроме того[/phrase];
          ~ τού ότι — [phrase]помимо того(__,__) что; кроме того(__,__) что[/phrase];
          καθέκαστη ~ της Κυριακής — [phrase]все дни(__,__) кроме воскресенья[/phrase];

2. (в сочетании с другими частицами для усиления):
          ~ εάν — [phrase]в том случае(__,__) если...[/phrase];
          θά έρχομαι κάθε μέρα ~ εάν δέν θέλεις — [phrase]я буду приходить каждый день, если ты захочешь[/phrase];
          ~ ότι — [phrase]помимо того(__,__) что; кроме того(__,__) что[/phrase];

3. однако;
          ~ όμως — однако;

4. (τό) минус;
          οχτώ ~ πέντε... — восемь минус пять...#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово кроме? — πλήν
как на (ново)греческом будет слово за исключением? — πλήν
как на (ново)греческом будет слово исключая? — πλήν
как на (ново)греческом будет слово однако? — πλήν
как на (ново)греческом будет слово минус? — πλήν
как с (ново)греческого переводится слово πλήν? — кроме, за исключением, исключая, однако, минус


συρρικνούμενοςάμυλοβέλτιστοςπροσμένωμελαγχολικόςανεγοράεβδομομεμβράνιοάξαφνοορθάαυτοδηλητηρίασηβρωμόχορτοξεγύμνωτοςγλάρωμαχρυσόπτεροςαραχνιασμένοςνεοελληνικήπετσωμόςιστιόπανομηχανορράφοςεδαφολογία
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit