επαμφοτερ|ής

формы словаβ
επαμφοτερ|ής
1) колеблющийся, нерешительный; неустойчивый;
2) двусмысленный, двойственный;
3) двуличный, двурушнический;#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово колеблющийся? — επαμφοτερής
как на (ново)греческом будет слово нерешительный? — επαμφοτερής
как на (ново)греческом будет слово неустойчивый? — επαμφοτερής
как на (ново)греческом будет слово двусмысленный? — επαμφοτερής
как на (ново)греческом будет слово двойственный? — επαμφοτερής
как на (ново)греческом будет слово двуличный? — επαμφοτερής
как на (ново)греческом будет слово двурушнический? — επαμφοτερής
как с (ново)греческого переводится слово επαμφοτερής? — колеблющийся, нерешительный, неустойчивый, двусмысленный, двойственный, двуличный, двурушнический


φτερουγητόκαταφάνεροςκλάξονδίπτυχασκευαγωγίαπερίεργοςτσάταλοδιαταράσσωνεκρομαντείακήλωνφαινομενικότηταπιέταέκφυσιςελαιοπυρήναςξενυχτώδιέδυσακελλάρηςαλλοιώνωσταθερότητακραδαίνωμοδιστράκι
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit