εκχωρητήριον

формы словаβ
εκχωρητήριον
το правовой акт, документ об уступке, отказе в чем-л. пользу, передаче, предоставлении (прав, имущества и т. п.) [x:trans]правовой акт об уступке, документ об уступке;правовой акт об отказе в чем-л. пользу, документоб отказе в чем-л. пользу;правовой акт о передаче, документ о передаче;правовой акт о предоставлении, документ о предоставлении;[/x:trans]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово правовой акт об уступке? — εκχωρητήριον
как на (ново)греческом будет слово документ об уступке? — εκχωρητήριον
как на (ново)греческом будет слово правовой акт об отказе в чем-л. пользу? — εκχωρητήριον
как на (ново)греческом будет слово документоб отказе в чем-л. пользу? — εκχωρητήριον
как на (ново)греческом будет слово правовой акт о передаче? — εκχωρητήριον
как на (ново)греческом будет слово документ о передаче? — εκχωρητήριον
как на (ново)греческом будет слово правовой акт о предоставлении? — εκχωρητήριον
как на (ново)греческом будет слово документ о предоставлении? — εκχωρητήριον
как с (ново)греческого переводится слово εκχωρητήριον? — правовой акт об уступке, документ об уступке, правовой акт об отказе в чем-л. пользу, документоб отказе в чем-л. пользу, правовой акт о передаче, документ о передаче, правовой акт о предоставлении, документ о предоставлении


αβεβαιότηταέναυσμασαγγηνεύωγόνυέντεκακενοσοφίαψυχάρισερίφηςκάφτραπεριγεγραμμένοςπρολέγωφωτόμετροεμπειρογνώμωναπαρέγκλιταανέκκλητοςαθεϊστικόςπαρλιακόςβιασμόςεκδικούμαιαπόσκεπαπρωτεΐνες
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit