δερνοκοπιέμαι

формы словаβ
δερνοκοπιέμαι
плакать, рыдать, убиваться



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово плакать? — δερνοκοπιέμαι
как на (ново)греческом будет слово рыдать? — δερνοκοπιέμαι
как на (ново)греческом будет слово убиваться? — δερνοκοπιέμαι
как с (ново)греческого переводится слово δερνοκοπιέμαι? — плакать, рыдать, убиваться


λαρδώνωενανθρώπησηρολόγϊεποικοδομητικόςσυνοπτικόςγαλούχημαμασχαλιαίοςδιπόντεςπρογράφωαπόκαρδοςΑπρ.αγρόκτημααβανταδόρισσακαθεστηκώςπλουσιόδωροςδίστοιχοςσκυλάκιμαζωχτόςπαγούριμασκαράταδιατρέξαντα




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit