βρέ

формы словаβ
βρέ
1) эй ты!, эй!, ну ты!;
          έλα δώ, ~! — [phrase]эй ты, поди сюда![/phrase];
2) с прил. в вин. п. ах он... ;
          ~ τόν άθλιο, τί έκαμε! — [phrase]ах, он негодяй(__,__) что наделал![/phrase];
          ~ τόν αθεόφοβο! — [phrase]ах, он безбожник![/phrase];
          ~ τόν κακομοίρη! — [phrase]ах, он бедняга![/phrase];
3) (с сущ., прил. и личн. мест, в звательном п.) [phrase]что ты!; смотри!, послушай!, эй![/phrase];
          ~ γυιέ μου, δεν τά πάς καλά! — [phrase]смотри, сынок, нехорошо ты себя ведёшь![/phrase];
          ~ αδερφέ, δέ συνέβηκε τίποτε! — [phrase]что ты, дружище, ведь ничего не случилось![/phrase];
          ~ καλέ μου, γιατί δέν κάνεις ό, τι σου λέω; — [phrase]послушай, дружище, почему ты не делаешь то(__,__) что я тебе говорю?[/phrase];
          ~ σύ, δέν ακούς πού φωνάζω; — [phrase]эй ты, разве не слышишь(__,__) что я тебя зову?[/phrase];
4) ай-ай!; ба!;
          βρέ, βρέ τί ακούω! — [phrase]ай-ай(__,__) что я слышу![/phrase];
          ~ πώς ήταν κι' ήρθες! — [phrase]ба, никак это ты пришёл![/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово эй ты!? — βρέ
как на (ново)греческом будет слово эй!? — βρέ
как на (ново)греческом будет слово ну ты!? — βρέ
как на (ново)греческом будет слово ах он? — βρέ
как на (ново)греческом будет слово ай-ай!? — βρέ
как на (ново)греческом будет слово ба!? — βρέ
как с (ново)греческого переводится слово βρέ? — эй ты!, эй!, ну ты!, ах он, ай-ай!, ба!


σαλπιχτήςστέγνασυνοπτικόςγλυκοχαιρετώστατιστικήνομογράφημαστραβικόςαλλεργιολόγοςκατάβρεξηκατακόμβηκαπριτσιόζαδευτεριάτικοςτεσσαράγκωνοςχειροθετώεξελιγμένοςαιματώδικοςέλαιονγλωσσάριοραντιστόςενδεκάςζυγηδόν
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit