διάσημ|ος

формы словаβ
διάσημ|ος
1) выдающийся, знаменитый, знатный, видный, известный;
          ~ επιστήμονας — знаменитый учёный;
          ~ κλέφτης — известный вор;
2) пронзительный, пронизывающий (о звуке);
3) уст. явный, очевидный, явственный, заметный#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово выдающийся? — διάσημος
как на (ново)греческом будет слово знаменитый? — διάσημος
как на (ново)греческом будет слово знатный? — διάσημος
как на (ново)греческом будет слово видный? — διάσημος
как на (ново)греческом будет слово известный? — διάσημος
как на (ново)греческом будет слово пронзительный? — διάσημος
как на (ново)греческом будет слово пронизывающий? — διάσημος
как на (ново)греческом будет слово явный? — διάσημος
как на (ново)греческом будет слово очевидный? — διάσημος
как на (ново)греческом будет слово явственный? — διάσημος
как на (ново)греческом будет слово заметный? — διάσημος
как с (ново)греческого переводится слово διάσημος? — выдающийся, знаменитый, знатный, видный, известный, пронзительный, пронизывающий, явный, очевидный, явственный, заметный


πλήμμυραματσόλαβουλιούμαιαντεπαναστάτριααγριλιάλεπτοκάρυοκαταχώνωπαραπονετικόςποιητικήγιαγιάκασέναπαρασημοφόρησηΓαναστέλλουσαμπάνιοθρυπτικόςφούντοςαποστόμωμαλουτρόποληκονδύλωμακηροπλαστικός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit