σάζω

формы словаβ
σάζω
(αορр. έσαξα) 1. 1) выравнивать, делать ровным, гладким; [x:trans]выравнивать, делать ровным,делать гладким[/x:trans]
2) устраивать; улаживать, налаживать; улучишть, поправлять; благополучно завершать;
          σιάξε λίγο τή γραβάτα σου — [phrase]поправь свой галстук[/phrase];
          τά σιάξανε — а) [phrase]они наладили свой отношения, они поладили, помирились;[/phrase] б) [phrase]они поженились, обручились[/phrase];
3) приводить в порядок; убирать;
4) ремонтировать, исправлять:
          θά σέ σιάξω! — [phrase]я тебе покажу![/phrase]

2. 1) выравниваться, делаться ровным, гладким; [x:trans]выравниваться, делаться ровным,делаться гладким[/x:trans]
2) устраиваться; улаживаться, налаживаться; улучшаться, поправляться; благополучно завершаться;
          άμα σιάξει ο καιρός... — [phrase]если погода улучшится...[/phrase];
3) быть исправленным, отремонтированным [x:trans]быть исправленным,быть отремонтированным[/x:trans]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово выравнивать? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово делать ровным? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово делать гладким? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово устраивать? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово улаживать? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово налаживать? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово улучишть? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово поправлять? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово благополучно завершать? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово приводить в порядок? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово убирать? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово ремонтировать? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово исправлять? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово выравниваться? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово делаться ровным? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово делаться гладким? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово устраиваться? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово улаживаться? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово налаживаться? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово улучшаться? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово поправляться? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово благополучно завершаться? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово быть исправленным? — σάζω
как на (ново)греческом будет слово быть отремонтированным? — σάζω
как с (ново)греческого переводится слово σάζω? — выравнивать, делать ровным, делать гладким, устраивать, улаживать, налаживать, улучишть, поправлять, благополучно завершать, приводить в порядок, убирать, ремонтировать, исправлять, выравниваться, делаться ровным, делаться гладким, устраиваться, улаживаться, налаживаться, улучшаться, поправляться, благополучно завершаться, быть исправленным, быть отремонтированным


αρισμαρίσπαθισμόςβουρλισμένοςεπιχώριοςαχρησίαθρεφτάριτοσάκιςφαραώαυτοβιογράφοςσυνοικώυγροσκοπικόςκρήνηεξόνσκολόπενδρατροχονόμοςυμνολογώγωνιοειδήςκαρυοειδήςμικράμπαγκέταεκκυβεύω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit