πρόσκαιρ|ος

формы словаβ
πρόσκαιρ|ος
1. 1) временный; непродолжительный, недолгий, кратковременный;
2) мимолётный, преходящий;

===

          ~α δεσμά — заключение сроком от 10-и до 20-и лет;

2. (τό) мимолётность#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово временный? — πρόσκαιρος
как на (ново)греческом будет слово непродолжительный? — πρόσκαιρος
как на (ново)греческом будет слово недолгий? — πρόσκαιρος
как на (ново)греческом будет слово кратковременный? — πρόσκαιρος
как на (ново)греческом будет слово мимолётный? — πρόσκαιρος
как на (ново)греческом будет слово преходящий? — πρόσκαιρος
как на (ново)греческом будет слово заключение сроком от 10-и до 20-и лет? — πρόσκαιρος
как на (ново)греческом будет слово мимолётность? — πρόσκαιρος
как с (ново)греческого переводится слово πρόσκαιρος? — временный, непродолжительный, недолгий, кратковременный, мимолётный, преходящий, заключение сроком от 10-и до 20-и лет, мимолётность


παρηγορίζωπαραγγελιοδότιςδακτυλήθραξεπατωμένοςκυριολεκτώκλιμακτήριοςουροποίησηεπαρχιωτόπουλοσυσσωρεύωεμπρέπειδωδεκατημόριονχεννάβλαχοκαλύβακούτελοεπανωσάγονουποχθονίωςένρινοςμονοθυγατέρακοχλιοειδήςβασκαίνωστρουθοκάμηλος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit