υπερβαίνω

формы словаβ
υπερβαίνω
(αόρ. υπερέβην) 1) превосходить; превышать;
          ~ πασαν προσδοκίαν — превосходить все ожидания;
          ~ τήν δικαιοδοσίαν μου — превышать полномочия;
          τόν ~ εις επιτηδειότητα — [phrase]я более ловок, чем он[/phrase];
          τό εργον αυτό ~ει τάς δυνάμεις μου — [phrase]это дело мне не по силам[/phrase];
2) выходить за рамки, за пределы;
          ~ τά όρια τής νομιμότητας — выходить за рамки закона, преступать закон;
          η αναίδεια του ~ει τά όρια — [phrase]его наглость переходит все границы, его наглости нет предела[/phrase];
          ~ τά εξήντα — [phrase]мне перевалило за шестьдесят[/phrase];
3) преодолеть, перебороть, побороть;
          ~ τά εμπόδια (τίς δυσκολίες) — преодолеть препятствия (трудности) ;
4) быть больше, превышать;
          ~ τούς χίλιους... — [phrase]превышать тысячу...[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово превосходить? — υπερβαίνω
как на (ново)греческом будет слово превышать? — υπερβαίνω
как на (ново)греческом будет слово выходить за рамки? — υπερβαίνω
как на (ново)греческом будет слово за пределы? — υπερβαίνω
как на (ново)греческом будет слово преодолеть? — υπερβαίνω
как на (ново)греческом будет слово перебороть? — υπερβαίνω
как на (ново)греческом будет слово побороть? — υπερβαίνω
как на (ново)греческом будет слово быть больше? — υπερβαίνω
как на (ново)греческом будет слово превышать? — υπερβαίνω
как с (ново)греческого переводится слово υπερβαίνω? — превосходить, превышать, выходить за рамки, за пределы, преодолеть, перебороть, побороть, быть больше, превышать


κακοΰφαντοςδημόσιαεξάρτησηάπλωσηκοντύτεροςιδιοχρησίααπροκοπίαδεκαριάκάνουλακουδουνίστρασυνοδίτηςφυτευτήςγκελλάωφλέγομαιγαλατομπούρικολακέςζορμπαλίδικακανναβόσχοινομελετήτριαανθοβολίαελληνομάχος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit