αμβλυγώνι|ος

формы словаβ
αμβλυγώνι|ος
мат. тупоугольный



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово тупоугольный? — αμβλυγώνιος
как с (ново)греческого переводится слово αμβλυγώνιος? — тупоугольный


γυφτουριάηλέκτρινοςάγγιαγμαανάγκασηχέρσοςανάπτυξηφουφούλαβεζίρηςκούτικαςεσχατόγηρωςσκυροκονίαμααυτοχειροτόνητοςεγχειρησούλααντιβράχιονμουνταίνωαπόσωσμαπροφτάνωσημαίαπρογυμνάσιοβρασμόςαφέσιμος





        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit