λείπω

формы словаβ
λείπω
1) отсутствовать;
          ποιος ~εί; — [phrase]кто отсутствует?[/phrase];
2) уезжать (за границу); находиться в отъезде;
          δέν ~ από τό σπίτι — быть всегда дома;
          ο πατέρας μου ~ει πέντε χρόνια στό εξωτερικό — [phrase]мой отец находится пять лет за границей[/phrase];
3) избегать, воздерживаться, уклоняться;
          δέν ~ει ποτέ από τίς υποχρεώσεις του — [phrase]он никогда не уклоняется от своих обязанностей[/phrase];
4) не хватать, недоставать;
          ~ουν δέκα φύλλα από τό βιβλίο — [phrase]в книге не хватает десять страниц[/phrase];
          μού ~εις — [phrase]мне тебя недостаёт[/phrase];
          τού ~ει η φρόνηση (ή πείρα) — [phrase]ему не хватает благоразумия [/phrase] (опыта) ;
5) τριτοπρόσ. :
          ~ουν πέντε μέρες εως... — [phrase]остаётся пять дней до...[/phrase];
          τί άλλο ~ει νά κάνω; — [phrase]что ещё мне остаётся делать?[/phrase];
          τί άλλο ~ει; — [phrase]чего ещё надо, чего не хватает?[/phrase];

===
          λίγο έλειψε νά... — [phrase]чуть было не...[/phrase];
          αυτό(ς) μάς έλειπε! — [phrase]этого (его) ещё нам не хватало![/phrase];
          λείψε από τό κεφάλι μού — [phrase]оставь меня в покое[/phrase];
          άς μού ~ει — ирон. [phrase]мне такого добра не надо[/phrase];
          τού ~ούν или τού ~ει — [phrase]у него не все дома[/phrase];
          άν λείψει αυτό... — [phrase]если это отбросить...[/phrase];
          ~ει ο Μάρτης από τή Σαρακοστή; — погов. [phrase]разве без него обойдётся?[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово отсутствовать? — λείπω
как на (ново)греческом будет слово уезжать? — λείπω
как на (ново)греческом будет слово находиться в отъезде? — λείπω
как на (ново)греческом будет слово избегать? — λείπω
как на (ново)греческом будет слово воздерживаться? — λείπω
как на (ново)греческом будет слово уклоняться? — λείπω
как на (ново)греческом будет слово не хватать? — λείπω
как на (ново)греческом будет слово недоставать? — λείπω
как с (ново)греческого переводится слово λείπω? — отсутствовать, уезжать, находиться в отъезде, избегать, воздерживаться, уклоняться, не хватать, недоставать


ηλιοβολίαβάσιμοαιτιολογώπροκηρήσσωυπερεπείγονδομαλιστήριοντυλώδηςμακιγιάρομαιμύρωμαπριμαντόναζερζαβάτιαπορρίπτωκατάκοροςγλύκωμαπερόνιαρόσιμοςαμμουδόπετρααμπάρωμαανύσταγοςσκλάβωμαζαφείρι
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit