δρόμ|ος

формы словаβ
δρόμ|ος
ο 1) дорога, путь;
          αμαξιτός (έτοιμος) ~ — проезжая (торная) дорога;
          δημόσιος ~ — шоссе;
          μακρυνός ~ — дальняя дорога;
          χάνω τόν ~ο — сбиться с пути;
          δέν έχει ~ο από δώ — [phrase]здесь нет дороги[/phrase];
          κάντε μου ~ο! — [phrase]дайте мне дорогу![/phrase];
          στό ~ο — а) [phrase]на моём пути;[/phrase] б) по пути; в пути;
          από πλάγιο ~ο — окольным путём;
          δυό μέρες ~ από... — в двух днях пути от...;
2) улица;
          ερημικός ~ — глухая улица;
          στό ~ — на улице;
3) бег; пробег, забег; мн.ч. бега; гонки;
          μαραθώνιος ~ — марафонский бег;
          ανώμαλος ~ — кросс;
          ~ ίππων — скачки;
          ~ αυτοκινήτων — автомобильные гонки;
          ~ πεντακοσίων μέτρων — бег на пятьсот метров;
          ~ μετ' εμποδίων — бег с препятствиями;
4) скорость;
5) рейс;
          έκαμα ενα σωρό ~ους σήμερα — [phrase]сегодня я много ходил[/phrase];
          τό λεωφορείο κάνει δέκα ~ους τήν ημέρα — [phrase]автобус делает десять рейсов в день[/phrase];
6) перен. ход, течение; оборот;
          θά ίδούμε τι ~ο θά πάρει η υπόθεση — [phrase]посмотрим, какой ход примет дело[/phrase];
7) астр. орбита;
8) (одна) ноша; воз; ездка;
          έφερε δυό ~ους άμμο — [phrase]он привёз два воза песку[/phrase];
          έφερε δυό ~ους νερό — [phrase]он два раза ходил за водой[/phrase];
          παίρνω ~ο — пускаться в путь;

===
          παίρνω τούς ~ους — бродить по улицам, дорогам (от отчаяния, горя) ;
          γυρίζω (или περιπλανώμαι) στους ~ους — а) бродить по улицам; б) скитаться;
          ~ο παίρνει, ~ο αφήνει — [phrase]он долго шёл, шёл он шёл [/phrase] (в сказках) ;
          η δουλειά πήρε τό ~ο της — [phrase]работа вошла в свою колею[/phrase];
          πήρε ~ο η γλώσσα του — [phrase]он дал волю своему языку[/phrase];
          τραβώ τό ~ο μου — а) идти своей дорогой; б) преуспевать;
          τράβα (или κόβε) ~о! — [phrase]убирайся вон![/phrase];
          ακολουθώ τόν ~ο μου — [phrase]идти своей дорогой[/phrase];
          δός του ~ο!??? — [phrase]вперёд!, поторопись![/phrase];
          τού'δωσα ~ο — [phrase]я его прогнал[/phrase];
          ανοίγω ~ο — а) прокладывать путь; б) строить дорогу;
          ανοίγω τό ~ο μου — пробивать себе дорогу;
          κόβω ~ο — а) быстро бежать; б) много ходить; покрывать большое расстояние; в) сокращать путь;
          νά κόψουμε ~ο δεξιά — а) [phrase]свернём направо;[/phrase] б) [phrase]свернём направо и сократим путь[/phrase];
          κόβω τόν ~ σέ κάποιον — преградить путь (__кому-л.__) ;
          μένω στους πέντε ~ους — оказаться на улице (без средств) ;
          αφήνω στους (πέντε) ~ους — покидать на произвол судьбы, оставлять без средств (детей, больных) ;
          πετώ (или ρίχνω) στον ~ο — выбросить на улицу;
          κλείνοι τό ~ο σέ κάποιον — стать (__кому-л.__) поперёк дороги;
          πήρε τόν κακό ~ο — [phrase]он пошёл по дурному пути[/phrase];
          παιδί τού ~ου — уличный мальчишка;
          γυναίκα τού ~ου — уличная женщина;
          στό μισό ~ο — на половине пути#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово дорога? — δρόμος
как на (ново)греческом будет слово путь? — δρόμος
как на (ново)греческом будет слово улица? — δρόμος
как на (ново)греческом будет слово бег? — δρόμος
как на (ново)греческом будет слово пробег? — δρόμος
как на (ново)греческом будет слово забег? — δρόμος
как на (ново)греческом будет слово бега? — δρόμος
как на (ново)греческом будет слово гонки? — δρόμος
как на (ново)греческом будет слово скорость? — δρόμος
как на (ново)греческом будет слово рейс? — δρόμος
как на (ново)греческом будет слово ход? — δρόμος
как на (ново)греческом будет слово течение? — δρόμος
как на (ново)греческом будет слово оборот? — δρόμος
как на (ново)греческом будет слово орбита? — δρόμος
как на (ново)греческом будет слово ноша? — δρόμος
как на (ново)греческом будет слово воз? — δρόμος
как на (ново)греческом будет слово ездка? — δρόμος
как с (ново)греческого переводится слово δρόμος? — дорога, путь, улица, бег, пробег, забег, бега, гонки, скорость, рейс, ход, течение, оборот, орбита, ноша, воз, ездка


καταβαλλόμενοςψαλτάποδεσιάανίχνευσηενόργανοςπροσβλημένοςκαμακώνωαντιπαθητικόςάθυρμαφίμωτροσκάσηχαλκοπυρίτηςπιανόλαξενάγησιςχρειώδηςυποτροπιασμόςαγγλοτραφήςθολοειδήςτετραήμεροκαυχησιολογιέμαιαφλόγωτος
переводы с персидского языка, литовский словарь, каталог
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit