σειρά

формы словаβ
σειρά
η 1) ряд, линия; шеренга (в строю);
          στήν πρώτη ~ — в нервом ряду;
          ~ αριθμών — ряд чисел;
          ~ δωματίων — анфилада комнат;
2) перен. ряд, цепь; вереница (чего-л.);
          ~ γεγονότων — цепь событий;
3) ряд, серия;
          μακράν ~ — длинный ряд, целая серия;
          έγραψε ~ άρθρων — [phrase]он написал серию статей[/phrase];
          πλήρης ~ τού εγκυκλοπαιδικού λεξικού — полный комплект энциклопедического словаря;
          ~ ερωτήσεων — ряд вопросов;
          ~ μαθημάτων — учебный курс;
          ~ παραδόσεων — курс лекций;
          κατασκευή κατά ~ές — серийное производство;
4) строка, строчка;
5) очередь; очерёдность, порядок;
          αλφαβητική ~ — алфавитный порядок;
          ήρθε η ~ μου νά... — [phrase]пришла моя очередь; пришел мой черёд (разг.)...[/phrase];
          η ~ σας — [phrase]ваша очередь[/phrase];
          κάθε πράγμα στή ~ του — [phrase]всему своё время, всё в своё время[/phrase];
          καθορίζω τήν ~ — устанавливать очерёдность;
          παίρνω ~ — занимать очередь;
          στέκομαι στή ~ — становиться в очередь, стоять в очереди;
          κατά ~ — подряд, по порядку, поочерёдно;
          δυό μέρες κατά ~ — два дня подряд;
          μέ τή ~ — по очереди, в порядке очереди, очерёдности, по порядку;
6) нить, ход мысли; последовательность, логическая связь;
          ~ ομιλίας — логичность выступления, речи;
          δέν κρατεί (или δέν έχουν καμμιά) ~ αυτά πού λέει — [phrase]нет никакой последовательности в том(__,__) что он говорит[/phrase];
7) ход (в карточной игре);
8) круг, среда (социальная);
          δέν είναι τής ~άς μας — [phrase]он не нашего круга[/phrase];
9) род; (родовая) линия;
          (από) πατρώα (μητρώα) ~ — по отцовской (материнской) линии;
          κρατάει από μεγάλη ~ — [phrase]он из знатного рода[/phrase];
10) мат., хим. ряд;
11) геол. группа;

===
          πρώτης ~άς — первоклассный;
          ~ σου καί ~ μου — [phrase]а теперь моя очередь[/phrase];
          βάζω στην ίδια ~ — ставить в один ряд;
          μέ τήν ~ του — в свою очередь;
          μπαίνω στή ~ — входить в курс дела;
          μπαίνω σε μιά ~ — входить в свою колею;
          βγαίνω απ' τή ~ μου — выйти из колеи#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово ряд? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово линия? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово шеренга? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово ряд? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово цепь? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово вереница? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово ряд? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово серия? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово строка? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово строчка? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово очередь? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово очерёдность? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово порядок? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово нить? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово ход мысли? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово последовательность? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово логическая связь? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово ход? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово круг? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово среда? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово род? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово линия? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово ряд? — σειρά
как на (ново)греческом будет слово группа? — σειρά
как с (ново)греческого переводится слово σειρά? — ряд, линия, шеренга, ряд, цепь, вереница, ряд, серия, строка, строчка, очередь, очерёдность, порядок, нить, ход мысли, последовательность, логическая связь, ход, круг, среда, род, линия, ряд, группа


ταμπούκοντούληςεξασθένωσηφρόνιμοςπαλάβραςσιδερογροθιάσκευοθήκηπρανήςχαρακτηριστικόςαγγελολογίαεικάζωαποκαταντώανθοστεφανώνωπαλαιοελλαδίτισσαγοργόγιαννηαναγεννώμενοςμαγαρισμένοςοινοπνευματοποιίαγιδοπέτσιυπήχθηνιστοσελίδας
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit